MD Landschapsarchitecten - geeft vorm aan stad en land

Onze ontwerpvisie is gebaseerd op vier onderling samenhangende pijlers:
- de ontwikkelkracht van het landschap
- kennis van het landschap
- eenvoud en elegantie
- een open planproces

De ontwikkelkracht van het landschap

Onze missie is het ontsluiten en daardoor ervaarbaar en bruikbaar maken van het potentieel dat gebieden en plekken in zich hebben.
Wij ontwerpen vanuit de overtuiging dat het landschap zelf een onuitputtelijke bron van potentieel biedt voor ontwikkelingen. Dit potentieel zit zowel in het landschap zelf (datgene wat we op een plek aantreffen) als in de manieren waarop het landschap gebruikt en ervaren wordt. Ontwikkelingen en ingrepen die geworteld zijn in dit potentieel zijn altijd ervaarbaar en bruikbaar op meerdere schaalniveaus. Juist hierdoor zijn ze duurzaam en flexibel en genereren ze op hun beurt nieuwe ontwikkelkracht. Onze kracht is het verbinden van kansen op meerdere schaalniveaus in heldere, subtiele ingrepen.

Kennis van het landschap

Om het potentieel van een plek te kunnen herkennen en gebruiken is uitgebreide kennis van de (fysieke) eigenschappen van de plek onontbeerlijk, alsmede de ervaring en gereedschappen om deze kennis te vergaren en in te zetten.
Plekken zijn nooit eenduidig; ze maken altijd op meerdere schaalniveaus deel uit van verschillende systemen, zoals infrastructuur, energie, economie, politiek, geschiedenis en cultuur.
Onze ingrepen en visies verbinden op de juiste schaalniveaus de mogelijkheden voor plekken binnen deze systemen - en de mogelijkheden van plekken vóór deze systemen. Zo creëren we onverwachte en nieuwe kansen en oplossingen die een brede en sterke worteling hebben in hun omgeving.

Eenvoud en elegantie

De complexiteit, gevoeligheid en gelaagdheid van landschappelijke opgaven vraagt om ingrepen die op meerdere schaalniveaus tegelijk effectief zijn. In onze visie en ervaring zijn het vaak juist de (schijnbaar) eenvoudige, maar elegante ingrepen die meerdere deelvraagstukken in een opgave tegelijkertijd kunnen oplossen. Heldere ingrepen volgen vaak uit het zorgvuldig aantakken op de logica van een plek. Maar andersom zijn het ook juist heldere ingrepen die de logica van een plek kunnen versterken (of vernieuwen) en daarmee als drager of aanjager van nieuwe ontwikkelingen kunnen fungeren. De begrijpelijkheid en elegantie van ingrepen maken plekken en gebieden leesbaarder, het gebruik vanzelfsprekender en de ingrepen zelf duurzamer.

Open planproces

Echt heldere ingrepen zijn niet alleen helder ten opzichte van hun omgeving en context, maar ook helder voor alle betrokken partijen. Zo kunnen ingrepen breed gedragen worden, en daardoor duurzamer en effectiever. Om tot zulke ingrepen te komen zijn open, communicatieve planprocessen van essentieel belang. Een open planproces begint voor ons bij luisteren. Naar opdrachtgever, belanghebbenden en uitvoerders, maar ook naar bewoners en gebruikers. Door te luisteren weten we het gezamenlijke belang en doel in iedere opgave te vinden en op de juiste manier te vertalen naar breed gedragen oplossingen. En zo wordt landschap wat het in essentie is: common ground.