Wonen in het Europapark

Voor de manifestatie ‘Intense laagbouw’ heeft MD landschapsarchitecten in samenwerking met pvanb architecten een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor grondgebonden woningen in hoge dichtheden.

Het wooncluster is opvat als een eiland in het waterpark. Qua maat en schaal sluit het aan bij de omringende bouwblokken. De woningen zijn optimaal zon-georienteerd, maar zodanig dat de privacy van de woningen onderling is gegarandeerd en doorzichten ontstaan die het plangebied zijn kenmerkende richting en lichtheid geven.

Het parkeren is geconcentreerd in een langgerekt gebouw dat de transparante grens tussen de kantoren en het wonen vormt. De buitenruimte in het woongebied blijft zo autoluw. Op deze wijze is het parkeren een middel om de ruimtelijke structuur van het plangebied te bepalen.

Het waterpark wordt door een brug gekoppeld aan de naastgelegen woonwijk De Linie. Het park bestaat uit een groen deel met een waterspeeltuin en de harde kade bij de bestaande kolenmuur. Een op waterniveau gelegen vlonder maakt het water hier optimaal toegankelijk. Langs het vlonder ligt een watertuin die wordt gevormd door groene elementen in het Winschoterdiep.

De openbare ruimte heeft een heldere maar gelaagde overgang van openbaar naar privé. De Boumaboulevard en het Winschoterdiep zijn assen van stedelijk niveau. Het park rondom is van de wijk. Tussen de woningen ligt een collectieve ruimte voor de buurt. Elke woning heeft zijn verhoogde privétuin.

Project gegevens

Locatie: Groningen
Opdrachtgever: Geveke Bouw
Jaar van ontwerp: 2009
Team: Mathijs Dijkstra
In samenwerking met: pvanb architecten

Kernwoorden: stedenbouwkundig-ontwerp / concept / expertise

Overige projecten