Het dak ontstegen

Pleidoor voor een groene stad.

Klimaatverandering, energie- en voedselschaarste onder druk van een groeiende wereldbevolking en welvaarts-
toename nopen ons te herbezinnen op deze verhouding.

Binnen enkele jaren woont meer dan 50% van de wereldbevolking in steden. Tijd om de steden drastisch te vergroenen.

Daartoe is de openbare ruimte wellicht de eerst aangewezen plek. Maar er ligt ook een enorm niet benut groen potentieel op onze daken. Vooral op plekken waar de stad al meermalen verdicht en verbouwd is, zijn vaak prachtige daklandschappen ontstaan van grote en kleine platte vlakken, nokken en dakkappelen.

Door in gezamenlijkheid ( als v.v.e. of onder regie van een gemeente of woningbouwvereniging) dit als nieuw groen stadslandschap te ontwikkelen ontstaan grote
mogelijkheden.

Mogelijkheden voor groene daken, die isoleren, water vasthouden, CO2 vangen, zuurstof leveren en fijnstof
filteren. Dakvlakken met zonnecellen en kleine windmolens die energie leveren. Stadstuinen die fruit, groente en kruiden leveren. Nestelruimtes in muren en voedsel op de groene daken voor vogels en insecten dragen bij aan een rijke en diverse stadsecologie.

Door meerdere daken te koppelen en samen te ontwikkelen ontstaat ruimte voor een differentiatie, die anders niet mogelijk is. Verschillende daken krijgen verschillende functies.

Samen leveren deze daken dan prachtige stadstuinen op met een bijzondere belevingswaarde waar het heerlijk toeven is.

Project gegevens

Jaar van ontwerp: 2011
Team: Mathijs Dijkstra, Melle van Dijk, Wen Jiang

Kernwoorden: overtuigen / vakontwikkeling / visie / maatschappij / verbinden / strategische-plannen

Overige projecten