Groenstructuurplan Haren-Noord

In verband met op termijn te realiseren woningbouw in het Noordelijk deel van de gemeente Haren is besloten het landschap hier een impuls te geven om aantasting van het gebied te voorkomen. Het Groenstructuurplan is een uitwerking van het Integraal Ontwikkelingsplan Dilgt, Hemmen en Essen, waarin is gekozen voor een glas-in-lood aanpak waarbij groen en water de structuur vormen waar de woningen in ingebed worden.

In het Groenstructuurplan worden veel van de historische landschapselementen hersteld en ervaarbaar gemaakt, zoals het oost-west georiënteerde houtwallen- en singelstelsel en de noord-zuid lopende lanenstructuur. Een belangrijke rol speelt ook het behouden, versterken of nieuw creëren van verbindingen met de omringende water- en natuurgebieden, om het gebied wat betreft waterhuishouding en ecologische structuur overkoepelend draagvlak te geven. Daarnaast is een analyse gemaakt van bijzondere plant- en diersoorten die in het gebied voorkomen en wat er moet gebeuren om hun voortbestaan aldaar te garanderen.

 Bijzonder aan het plan is dat er vanuit de hoofd-
structuur zeer gedetailleerd is ingezoomd, om per element aan te geven wat er al dan niet aan ingrepen zou moeten plaatsvinden. Het plan is op een zeer open wijze tot stand gekomen, met uitgebreide participatie van belangenorganisaties en bewoners.

Project gegevens

Locatie: Haren
Opdrachtgever: Gemeente Haren
Jaar ontwerp: 2008
Team: Mathijs Dijkstra, Arjo Riemer

Kernwoorden: landschappelijke-plannen / analyse / betrekken

Overige projecten