Aviation Energy Estate 

Aviation Energy Estate is een het ontwerp voor een energiek landgoed van de 21e eeuw. Enerzijds is het een aanvulling op de landgoederenzone aan de oostzijde van Eelde-Paterswolde, waardoor het verbinding maakt met het natuurlijke beekdal aan de westkant van Groningen Airport Eelde. Dit vliegveld vormt als bijzonder hedendaags landschap de kern van een landschapspark temidden van een aantal andere typen landschap die hierdoor versterkt worden. Bij elkaar vormen deze landschappen een afwisselend landschapspark waarin talloze kansen voor het heel divers opwekken van duurzame energie benut worden.

Het park positioneert zich als het voorbeeld van een ruimtelijke en landschappelijke verbinding tussen markt, overheid, maatschappij. Door het verbinden van bestaande paden wortd één mooie route van zo’n tien kilometer gemaakt, die de bezoeker door de verschillende landschappen heen leidt en regelmatig doorkijkjes naar het vliegveld biedt.

Het park toont de verschillende kwaliteiten van het historische landschap enerzijds en innovaties voor het opwekken van duurzame energie anderzijds. Dit wordt gedaan door middel van paviljoens die over de route verspreid staan. Elk paviljoen is een observatorium dat de bezoeker op een andere manier naar het landschap of elementen daarvan laat kijken. Bovendien geven de paviljoens inzicht in de hoeveelheid energie die gelijk staat aan de landschappelijke elementen op de specifieke plek waar ze zijn geplaatst en hoe deze energie duurzaam kan worden opgewekt. Zo vertelt elk landschap zijn eigen energie-verhaal en wordt het gebied nog afwisselender voor de bezoeker. Ten slotte worden er op verschillende punten in het park zonnepanelen in de vorm van papieren vliegtuigjes geplaatst, die als oplaadstation voor elektrische aparaten dienen. De bezoekers kunnen hiermee ook actief deel uitmaken van het duurzame energielandschap. 

Project gegevens

Opdrachtgever: Provincie Drenthe

Jaar van ontwerp: 2015

Team: Mathijs Dijkstra

In samenwerking met: Buro Harro

Kernwoorden: strategische-plannen

Overige projecten