Het Groninger Landschap is bezig met het zichtbaar maken van het strijdtoneel Dollard. Een belangrijke plek waar het strijdtoneel zichtbaar gemaakt kan worden is de Buitenplaats Reidehoeve.

Recent heeft Groninger Landschap hun bezit hier uitgebreid door de koop van enkele bunkers. Tevens zijn er andere plannen voor het gebied zoals verbetering van bestaande paden, koppelen van de twee waterbekkens e.d. Dit vraagt om een heroriëntatie op het totale gebied. 

Overig nieuws