De Groningse inzending voorziet in herbestemming van monumentale of beeldbepalende boerderijen in Oost-Groningen tot kleinschalige huisvesting van asielzoekers. Deze vorm van
huisvesting verbetert de kansen op integratie, geeft een goede herbestemming aan monumentale boerderijen en helpt bij het overeind houden van voorzieningen in het
krimpgebied Oost-Groningen. Het concept is ontwikkeld met een multidisciplinair team van ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers, financiers en een erfgoedorganisatie: architectenbureau Onix NL, Het Groninger Landschap, GIDZ, Rizoem, Friso Bouwgroep, MD Landschapsarchitecten en Dékan.

Overig nieuws