Geslaagde excursie herinrichtingsprojecten

Afgelopen week is met een delegatie van de bestuurlijke gemeente van Uelsen en de kerkelijke gemeente van de evangelisch-reformierte kirche Uelsen een bezoek gebracht aan diverse herinrichtingsprojecten in Nederland en Duitsland. Zo werd in Haren de toepassing van een ‘Shared Space’ uitgangspunt bekeken, en in Hardenberg de combinatie tussen publieke en private opdrachtgever toegelicht. In Denekamp werd stilgestaan bij de transformatie van verkeersgebied naar verblijfsgebied.

De excursie heeft bij beide opdrachtgevers bijgedragen aan de bewustwording van de kansen en valkuilen die een herinrichtingsproject met zich meebrengen, en hebben geleid tot een keuze voor een optimaal model voor de herinrichting van Uelsen.

MD Landschapsarchitecten werkt in samenwerking met Roelofs Advies en Ontwerp aan een ontwerp voor de herinrichting van de Ortskern Uelsen.

Overig nieuws