Gebiedseigen meubilair voor haven Lauwersoog

Momenteel wordt druk gewerkt aan de afronding van het ontwerp voor de buitenruimte rond het HIP op de voormale Nordshrimp locatie in de zeehaven van Lauwersoog. Tegelijkertijd wordt al de eerste hand gelegd aan de uitvoering van diverse speciaal voor dit project ontworpen meubels die aansluiten op het ruige karakter van de haven.

In het door Studio JVM ontworpen HIP (Het Informatie Paviljoen) worden bezoekers geïnformeerd over de haven van Lauwersoog, het waddengebied en het Lauwersmeer. Daarnaast wordt de door ons in samenwerking met pvanb architecten opgestelde visie op de ontwikkeling van Lauwersoog (PROloog), en de plannen die hieruit volgen toegelicht.

Het paviljoen staat op de rand van het centrale plein van de locatie, waar in de toekomst ruimte is voor meerdere paviljoens. Het centrale plein is de oude betonvloer van het Nordshrimp gebouw. Ook de fundamenten van het entreegebouw en de wasruimtes blijven staan als herinnering aan de oude functie. De verschillende niveaus van dit fundament worden toegankelijk gemaakt en bieden uitzicht over de vissershaven. Het plein wordt ingericht met gebiedseigen meubels, die de sfeer van de plek benadrukken. Zo kan er gezeten worden op een constructie van viskratten, gespeeld worden op een steigerconstructie en zal de entree gemarkeerd worden door de oude havenlichten.

Overig nieuws