In het kader van het thema 'Gezond Landschap'  geeft Mathijs vrijdag 23 september een college 'Planning voor gezondheid' in het architectuurcentrum van Houten. Ook Maria Koelen geeft die dag een lezing 'Gezondheid en Ruimte'. 

Oplossingen voor het aktuele vraagstuk rond (on)gezondheid vraagt binnen de huidige praktijk van ruimtelijke inrichting een fundamentele omslag in het denken over samenleven, ruimte en gezondheid. Een verkenning voor de stad Groningen toont welke kansen en mogelijkheden er liggen.

Ontwerpen voor gezondheid

In het kader van het thema ‘Gezond Landschap ’ organiseert de NVTL, in samenwerking met hetarchitectuurcentrum Makeblijde/ aMb uit Houten, een programma met lezingen presentaties en onderzoeksopdrachten dat zal ingaan op de interactie tussen ruimtelijke inrichting, gebruik, beleving en gezondheid. De ambitie van het programma is het ontwikkelen van handvaten voor zowel planvorming, ontwerp als ruimtelijke ontwikkeling vanuit het gezondheidsperspectief.

http://www.architectuurcentrummakeblijde.nl/_ambsite2015/nieuwsbrief/nieuwsbrief.html

Overig nieuws