Schoonebeek is door het succes van de oliewinning enorm gegroeid. In een korte tijd is het dorp flink uitgebreid. Nu kampt Schoonebeek, net als veel andere dorpen, met een verandering in de samenstelling van haar bewoners en economische verschuivingen.

Voor veel ondernemers is het bestaan uit hun onderneming niet meer vanzelfsprekend. Tijdens de diverse uitbreidingen is de focus niet gelegd op één sterk centrum, maar is er uitgebreid daar waar het functioneel het best uit kwam. Tevens is de relatie tussen de dorpskern en de landelijke omgeving verloren gegaan. In de huidige situatie leidt dit tot een versnippering aan functies en een groot contrast tussen de groene, landschappelijke omgeving en de harde, stenige kern. 

Schoonebeek vraagt om een centrumgebied dat toekomstbestendig is. Dat voldoet aan de vraag van haar inwoners naar onder andere appartementen, zorgvoorzieningen, een divers winkelaanbod en een prettige openbare ruimte. 

De opgave is dan ook om een aantrekkelijke dorpskern te creëeren met een centrum dat weer verbonden wordt met de groene omgeving. De Europaweg kan hierin een verbindende rol spelen. 

Overig nieuws