Aandacht voor 'Het dak ontstegen'

Het Dagblad van het Noorden heeft aandacht besteed aan het het initiatief 'Het dak ontstegen'. In deze door MD Landschapsarchitecten op eigen initiatief uitgevoerde studie zijn de mogelijkheden verkend het groen potentieel op onze daken te benutten.

Vaak zijn in het stedlijk gebied prachtige daklandschappen ontstaan van grote en kleine platte vlakken, nokken en dakkappelen. Door deze daklandschappen als grotere instantie of in gezamelijkheid als vve, buurtvereniging of woningbouwvereniging als nieuw groen stadslandschap te ontwikkelen ontstaan grote mogelijkheden.

Eerder werd 'Het dak ontstegen' al gepresenteerd op het symposium 'Groen op niveau' van de Gemeente Groningen. Momenteel worden de mogelijkheden voor een eerste uitvoerbare pilot voor het concept verkend.

DvhN - achtergrond groene daken

Overig nieuws